Bewoners binnenstad geven visie op beleid evenementen

In archief

Voor de zomer zijn er twee ronde tafel gesprekken georganiseerd over het Evenementenbeleid en een groep binnenstad bewoners heeft een visie opgesteld. 

De gemeente wil haar Evenementenbeleid moderniseren en in het kader daarvan heeft zij de bewoners van de binnenstad gevraagd om een advies uit te brengen en voorstellen te doen voor een nieuw beleid. Een extra wens is dat dit advies breed gedragen wordt door de binnenstad bewoners. Onderstaande tekst is dan ook tot stand gekomen in samenspraak (tijdens een tweetal ronde tafel gesprekken of via mailcontact) met ongeveer 25 bewoners. Uitdrukkelijke wens van deze bewoners is dat de gemeente ook bewoners buiten de binnenstad betrekt bij dit proces. Download de visie van de bewoners van de binnenstad op het Evenementenbeleid.