Stamppot avond stampend vol

1dagniet posterZestig bewoners uit het centrum van Zutphen bezochten op 11-12-2014 het Zutphens Pannenkoekenhuijs om een Stamppot Veiligheid te nuttigen. Doel van de avond was om meer te weten te komen over veiligheid en in het bijzonder woninginbraken. En het belangrijkste: dat buurtbewoners elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek kwamen.

Hieronder het verslag van deze avond – althans inhoudelijk – om het nog een keer na te lezen of als u er niet bij bent geweest. En verder: de stamppot was lekker, de sfeer goed en het smaakte eigenlijk naar meer ….

auteur: Petra van den Berg

Anton-de-Bruin-De-Mars-150x150WIE IS DE WIJKAGENT: Anton de Bruijn, onze wijkagent is voor centrum-bewoners het gezicht van de politie. Anton vertelde dat hij een heel team van politiemensen achter zich heeft staan: van recherche die moordzaken oplossen tot het woninginbrakenteam die de opsporing van inbraken uitvoert. Zijn taak is vooral het signaleren van buurtveiligheidsproblemen. Als het nodig is werkt hij graag samen met bewoners en organisaties zoals gemeente, woningcorporaties, hulpverlening en ondernemers om de problemen aan te pakken. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

HOE BEREIKT U DE WIJKAGENT: Via 0900-8844. Dit is het algemene nummer van de politie. U wordt dan doorverbonden of Anton neemt vervolgens contact met u op. Het twitter account waar u Anton kunt volgen is @polcentrumzutph. En natuurlijk kunt u Anton aanspreken als hij in de wijk rondloopt of fietst.

WONINGINBRAKEN: Over woninginbraken vertelde Anton dat het centrum een geliefde plek is voor inbrekers om hun slag te slaan. In 2013 waren ongeveer 50 inbraken. De meeste inbraken worden gepleegd op de vrij- en zaterdagen in de middag en vroege avonduren. De meeste huizen hebben hang- en sluitwerk wat niet meer voldoet om inbrekers tegen te houden. Daarnaast kunnen inbrekers vrij anoniem werken. Omdat bewoners elkaar niet zo goed kennen en de stad vele bezoekers kent, valt een inbreker niet zo op. Tenslotte zijn er veel vluchtmogelijkheden voor de inbreker: denk aan de (kleine) minder overzichtelijke straatjes en steegjes. Een aantal inbrekers die ook in de stad wonen is het laatste jaar verantwoordelijk geweest voor heel veel inbraken. Deze ‘veelplegers’ zijn door de politie opgepakt. De politie lost in het algemeen ongeveer 10% van de inbraken op. De boodschap van Anton is, dat de politie dit niet alleen kan. Bewoners kunnen hieraan bijdragen.

WAT VRAAGT ANTON VAN DE INWONERS:

  • Elkaar leren kennen (= belangrijkste factor om de veiligheid te verbeteren) door je aan te sluiten bij emailgroepen, buurt- of wijkplatforms (zoals ijsselcentrum.nl), ‘Whats app’-groepen en buurtactiviteiten;
  • Aanmelden bij Burgernet (burgernet.nl);
  • Zorgen voor goed hang- en sluitwerk en deze gebruiken eventueel op basis van een advies door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV);
  • Bewust / alert zijn ( en dat betekent niet dat men angstig hoeft te zijn) tijdens het rondlopen in de stad (met of zonder hond) bewust kijken;
  • Bellen bij verdachte situaties en bellen wanneer de situatie niet vertrouwd wordt.

BEL DE POLITIE! 112 of 0900-8844?: Bij verdachte situaties of acuut gevaar meteen 112 bellen. Dus als u denkt dat een inbraak wordt gepleegd, er een vechtpartij gaande is of een verdachte persoon rondloopt in de wijk en u het niet vertrouwt. En in alle andere gevallen die niet meteen actie van de politie vragen: 0900-8844.

GRATIS PREVENTIEADVIES: Bent u benieuwd of u uw huis veiliger kunt maken? Vraag dan een gratis en vrijblijvende scan aan bij het CCV via de site www.woonveiliger.nl, per mail (vws@hetccv.nl) of telefonisch op (030) 7516799. De medewerkers van het CCV maken vervolgens een afspraak om langs te komen. Zij kunnen zich bij hun bezoek altijd legitimeren. Jeroen Overing is één van die preventie adviseurs, die tijdens de bijeenkomst aanwezig was.

GOED HANG- EN SLUITWERK: We hebben in het centrum twee ondernemers, die specialist zijn. Bart van sleutelspecialist Adema & zn. Laarstraat 13, 7201 CA Zutphen 0575 -515 565 richt zich vooral op de cylinders en sleutels. Henk van Dullaert IJzerwaren, Nieuwstad 28, 7201 NP Zutphen 0575-514937 op deurbeslag, waarbij ook modellen in het assortiment zitten die bij uitstek passen bij de huizen en monumenten in het centrum.

KOZIJNSLUITERS: Vanuit de actie 1dagniet zijn kozijnsluiters tegen een zeer gereduceerd tarief aan te schaffen bij deze ondernemers. Meld u zich bij hen snel aan, want het aantal is beperkt en op=op. Daarbij is de Buurtservice Zuidwijken bereid om de kozijnsluiter bij u thuis te bevestigen.

HULP BIJ INSTALLEREN: Mocht het lastig zijn om hang-en sluitwerk te installeren, dan zijn er twee ondernemers / klusbedrijven – allebei Jeroen – uit het centrum die u daar graag tegen een scherpe prijs bij willen helpen.

  • Jeroen Werkhoven, Kolenstraat 29
  • Jeroen (Florence Home fashion en Consensus Bouwservice), te vinden op de hoek Groenmarkt/ Waterstraat en via jeroen@consensusbouw.nl of 06-30048866

RESULTATEN VAN DE BUURTGESPREKKEN: De bezoekers zaten aan hun eigen buurttafel met mensen die in hetzelfde deel van het centrum wonen. Per tafel kwamen veiligheidsthema’s aan bod, zoals het fietsen door het centrum (waar het wandelgebied is tussen 10.30 – 18.00 uur). De politie en het handhavingsteam TOR in Zutphen voeren wel controles uit. Er is behoefte is aan meer controles. Wat effectief is – en bewoners zelf kunnen doen – is mensen op het gedrag aanspreken, door te roepen dat er in de stad fietscontrole wordt uitgevoerd. De meeste fietsers stappen dan meteen af. Effect bereikt. Ook enkele donkere plekken werden benoemd en aan sommige tafels de overlast na evenementen (wildplassen, diefstal uit de tuin en vernielingen aan het pand) of behoefte aan voorlichting over brandpreventie. Vanuit sommige oude panden is het moeilijk een vluchtroute te bepalen.

Niet voor elk veiligheidsthema was meteen een oplossing. Het belangrijkste resultaat is, dat buurtbewoners graag met elkaar in gesprek gaan. Om elkaar te leren kennen en/of onderwerpen uit te diepen om de buurt veiliger en leefbaarder te maken. Drie bewoners hebben een actie aangemeld. Het gaat bijvoorbeeld om inbraakpreventie in donkere steegjes, die leiden naar de achtertuinen in een woonwijk, waar het meest is ingebroken het afgelopen jaar.

BUURTTAFEL: Het Zutphens Pannenkoekenhuijs heeft in overleg met bewoners van de Groenmarkt en ‘richting de IJssel’ al afgesproken dat er maandelijks een buurttafel wordt georganiseerd. Elke eerste zondag van de maand om 14.00 uur reserveren Bas en Lisa een tafel (of meerdere) voor buurtgenoten. Koffie/thee voor € 1,- en taart voor weinig geld staat dan klaar – of een volgende keer een pannenkoek of soepje. Uiteraard voor eigen kosten. Wie weet waar dit initiatief toe leidt.

Natuurlijk zou het leuk zijn als ook andere ondernemers dit soort initatieven in hun eigen buurt oppakken. Bewoners kunnen de ondernemers helpen dit idee op te pakken.

WWW.IJSSELCENTRUM.NL: Op deze website, voor en door bewoners van het centrum (wel een beetje de nadruk op het centrum aan de kant van de IJssel) worden burgerinitiatieven en ontwikkelingen in de buurt gemeld. Meld u aan – en geef het aan ons door als er bij u in de buurt een initiatief is om de buurt veiliger en leefbaarder te maken.

Een buurt, maak je samen!