’s Gravenhofplein autovrij ?

Anton Menkveld (ondernemer) en Petra van den Berg (bewoner centrum) maken zich zorgen over de snel afnemende parkeerruimte in het centrum. Zij gaan morgen tussen 7 en 8 in de Commissiekamer het College uitleggen dat het plan om ’s Gravenhof autovrij te maken van tafel moet.
 
Wie ondersteunt hen ?
 
Petra van den Berg - Groenmarkt

Petra van den Berg – Groenmarkt

In de motie wordt het College opdracht gegeven te onderzoeken of het s Gravenhofplein autovrij kan worden. De belangen van bereikbaarheid voor horeca en stadhuis moeten gewaarborgd blijven.

Tijdens de bijeenkomsten over herstructurering Groenmarkt en IJsselkade is aangegeven dat er heel veel parkeerplekken zullen verdwijnen. De gemeente zou zoeken naar een alternatief/oplossing. In eerste instantie werd gesproken over de parkeergarage achter het station, wat nog gebouwd moet worden. Bewoners hebben al aangeven dat dit geen alternatief is, buiten het feit dat deze parkeergarage niet eens aan de behoefte kan voldoen van de auto’s die daar al geparkeerd worden.
Het is zorgelijk dat er al gesproken gaat worden over het schrappen van nog meer parkeerplekken in deze wijk, terwijl de al aanwezige knelpunten nog niet zijn opgelost. Ook vraag ik hen na te denken vanuit het persepectief van de oudere bewoners die in dit deel van de wijk wonen.
Ik ga deze zorg, samen met Anton Menkveld en de Binnenstadondernemers overbrengen aan de raadsleden. Wie komt ons ondersteunen? 26-01-2015, 19-20 uur commissiekamer oude gemeentehuis.
Voor meer info over de motie: http://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/motie/motie-betere-blik-op-het-s-gravenhof
Unknown

Anton Menkveld

Betere Blik op het ’s Gravenhof

Uit deze motie concludeer ik dat er moet worden onderzocht of het mogelijk is om het ’s Gravenhof zo in te richten dat het een plein gaat worden zonder Parkeer plaatsen.Op 16 december 2013 is de notitie Stedelijk parkeren gepresenteerd.Uit deze notitie valt op te maken dat er al te weinig parkeerplaatsen zijn nadat alle herinrichting projecten zijn gerealiseerd, IJsselkade, Groenmarkt, Marspoortstraat, Parkeergarage De Mars, Halvemaanstraat, Broederenkerkplein.

In deze notitie is er daarom voor gekozen om parkeerplekken een dubbele functie te geven. De eerste proef hiermee is gestart in het voorjaar van 2014 op het David Everkinkplein .
Deze dubbele functies wil men ook gaan toepassen in het gebied rond de Marspoortstraat, Groenmarkt, IJsselkade. Deze dubbele functie roepen nog al wat bezwaren op en de effecten hiervan kunnen grote gevolgen hebben op het huidige beschikbaarheid van parkeer plaatsen.
Ik wil dan ook eerst weten wat de resultaten zijn van deze dubbele bestemming.Het is daarom ook te vroeg om nu al een onderzoek te starten om nog meer parkeerplaatsen te verwijderen uit een binnen stad voor dat de effecten van eerder maatregelen bekend zijn.
Ik adviseer daarom ook om de motie aan te houden tot nadat de lopende en geplande projecten gerealiseerd zijn en de effecten op de parkeerbehoefte ook daadwerkelijk meetbaar zijn en dat we niet hoeven af te gaan op aannames, ik denk ook dat de beschikbare ambtelijke capaciteit op dit moment beter kunnen worden ingezet voor de eerder genoemde projecten.Als ondernemer en politiek geïnteresseerde binnenstadsbewoner ben ik een voorstander van een levendige leefbare binnenstad en daar horen ook voldoende parkeerplaatsen bij voor bewoners en bezoekers