Van de buurttafel: actielijst

Tijdens de laatste buurttafel is het volgende lijstje met activiteiten besproken:

 1. Samenwerking met platform Zaadmarkt. Het platform IJsselcentrum werkt inmiddels samen met het platform Zaadmarkt (incl Bornhof) en Oude Wand. Het is de bedoeling later ook de Houtmarkt ondernemers te
  betrekken bij onze activiteiten. In eerste instantie trekken we samen op als het gaat om het evenementenbeleid. We proberen allebei de juiste balans te vinden tussen publiek en privé belang. Het aantal evenementen neemt toe en dat is ook goed voor de stad, maar het belang van de bewoners wordt te makkelijk ondergeschikt gemaakt aan het belang van de ondernemers en de toeristen. Iedereen wil een aantrekkelijke, levendige en gastvrije binnenstad. De bewoners hebben daarin een groot aandeel. Ondernemers hebben hun terrassen en evenementen, maar de bewoners maken elke dag gebruik van de buitenruimte. De manier waarop ze dat doen bepaalt of de binnenstad levendig en gastvrij is. Bovendien initiëren bewoners ook steeds meer evenementen. Denk aan het Cellofestival en de Zomeracademie. Na overleg met de gemeente is besloten een overleg te organiseren waar ambtenaren, ondernemers en bewoners met elkaar afspraken maken over de meest optimale invulling van evenementen voor alle partijen. De markt, de kermis en Bokbierdag zijn prima voorbeelden om mee te beginnen.
 2. Kermis verplaatsen ? Ook gaan we overleggen met de gemeente over het nakomen van de afspraken die in de vergunning voor de kermis staan. Het geluid hoort bijvoorbeeld ‘naar binnen gekeerd’ te zijn.Dat is in werkelijkheid vaak niet het geval. Tenslotte gaan we kijken of de kermis verplaatst kan worden naar een andere plek. Er is inmiddels zoveel veranderd rondom het station en de oude IJsselbrug dat een heroverweging aan de orde is. Het is nog onduidelijk of dit iets gaat opleveren, maar wij hebben goede hoop. 
 3. De ziel van de Marspoortstraat. Het adviesbureau ITIP heeft een onderzoek gedaan naar de ziel van Zutphen en specifiek de net opgeknapte Marspoortstraat. Dit deed zij in opdracht van Zutphen
  Lab (platform IJsselcentrum en gemeente Zutphen). De vraag is op welke manier bewoners en ondernemers de vernieuwde straat in gebruik willen nemen en welke toekomst de gemeente ziet voor dit deel van het centrum. ITIP heeft bewoners, ondernemers en gemeenteambtenaren geïnterviewd en haar eigen bevindingen op papier gezet. Het is een heel helder en inspirerend rapport geworden met zeer concrete adviezen
  en tips voor de toekomstige uitstraling van de Marspoortstraat (inclusief de Berkel). Dit rapport is digitaal op te vragen als je werkt of woont in het IJsselcentrum via info@ijsselcentrum.nl In het najaar gaan we in overleg met de bewoners en ondernemers om te kijken welke concrete ingrepen cq aanvullingen de straat de gewenste uitstraling kan geven. 
 4. “Berkel in de stad” is een project dat volgt uit de Berkeldal conferentie van 5 gemeenten en waterschappen die vorige maand plaatsvond in Zutphen. Het doel is dat stadsgebruikers, toeristen en Zutphenaren, die in het centrum wonen, het leuk gaan vinden om meer gebruik te maken van de Berkel als ze willen genieten van water. (kanoën, dobberen, zwemmen, vissen, barbecuen, pootjebaden, etc) Het water en de stad kunnen meer een eenheid worden.
  De Marspoortstraat, de Groenmarkt en de IJsselkade worden opgeknapt. Het zou raar zijn als de Berkel daarbij ongemoeid gelaten wordt. Er zijn allerlei ideeën, maar het projectteam wil dat de bewoners zelf aangeven wat ze leuk zouden vinden. Je denken aan het water harder laten stromen, zwemmen mogelijk maken, het oorspronkelijke waterrad terugplaatsen, meer vlonders langs de kant plaatsen, een doorgang naar de IJssel mogelijk maken, etc. Hieronder twee ideeën van bewoners. Als jullie mee willen denken, stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nl 
 5. IJsselkade. Het ontwerp van de IJsselkade is zo goed als af, maar de plek van de muziekkoepel is nog niet goed ingevuld.
  Er is een projectteam gestart dat hier over wil nadenken. In 2017 start de uitvoering van het plan voor de zuidkant van de kade. (ten zuiden van het terras met friettent) In 2019 is pas de muziekkoepel aan de beurt. Als iemand uitgesproken ideeën heeft over de invulling van deze plek stuur dan een mail naar info@ijsselcentrum.nl
 6. Internationale Schakelklas Op dit moment hebben 40 jongeren uit Syrië en Eritrea les in het schoolgebouw aan de Waterstraat.
  Dit aantal gaat binnenkort groeien. Er is een klankbordgroep van bewoners en ondernemers die in nauw overleg met de gemeente en de schoolleiding bewaakt dat de ISK zo min mogelijk overlast veroorzaakt en dat de contacten met de buurt optimaal blijven. In dat kader is er al een open dag geweest waar de buurt enkele jongeren kon ontmoeten. Aan de buurttafel bleek dat nu niemand last heeft van de ISK, maar dat sommige mensen wel alert zijn. Met name hoe het gaat als het aantal vluchtelingen straks groeit. Er is een nieuwsbrief en op de website van de gemeente wordt iedereen sowieso op de hoogte gehouden.