Kattenhavebuurt: meer groen of meer stenen?

Stadsnatuur

Al een tijdje is het bewonerscollectief van de Kattenhavebuurt (Kattenhavestraat, Berkelkade, IJsselkade, Waterstraat, Kuiperstraat en de Kolenstraat) in overleg met de gemeente over de parkeerplaats aan de Kattenhave en de verdere inrichting van de hele buurt. De gemeente wil daar een hoog appartementengebouw laten neerzetten, maar de bewoners zien dat helemaal niet zitten. Lees ook de Stentor van 20 januari.

Dit weekend start het burgerinitiatief Berkel in de Stad (BIDS) officieel. Lees de Stentor van 23 augustus, maar de samenwerking met het bewonerscollectief Kattenhavebuurt is al vanaf januari een feit. De komende maanden zal het bewonerscollectief samen met alle geïnteresseerde Zutphenaren worden uitgenodigd om in verband met BIDS deel te nemen aan ontwerp sessies. De bewoners van de Molengracht, Rozengracht, Brugstraat en Barlheze zullen ook hun inbreng hebben. 

Alle ideeën uit de verschillende buurten zullen uiteindelijk samenkomen in één ideeënboek dat ook gedragen wordt door de gemeenteraad, want de Berkel is de verbinding tussen deze buurten en uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook meer verband en duidelijkheid komt in de inrichting van die buurten. In de Kattenhavebuurt leven bijvoorbeeld thema’s als verkeersdruk in de Waterstraat, parkeren, verlichting en zonlicht, meer groen, etc. In de andere buurten spelen weer hele andere zaken.

Zo zal de Berkel als park een meer centrale rol krijgen in de buurt. De uitkomsten daarvan zullen bepalen welke de toekomst de parkeerplaats aan de Kattenhave heeft: komt er meer groen of komen er meer stenen ? Onze website IJsselcentrum zal gedurende die maanden regelmatig verslag doen van de voortgang in dit proces en we hopen dat ruimschoots gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om te reageren of ideeën in te brengen.