Enquête bewoners IJsselcentrum

Vooruitlopend op het project Rivier in de stad heeft de gemeente Zutphen in februari 2014 de mening gepeild van de bewoners van De Hoven en IJsselkade en omgeving over het huidige woon- en leefklimaat. Voor deze peiling zijn in totaal 615 huishoudens benaderd met het verzoek een digitale vragenlijst in te vullen.

Uit die enquete blijkt het volgende over wonen in het IJsselcentrum:

  • de bewoners in de buurt kennen elkaar redelijk goed en ze vinden dat de mensen in deze buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. De meeste bewoners voelen zich thuis bij de mensen die in deze buurt wonen en willen er ook blijven wonen. Het kan nog wel een stukje verbeteren als het gaat om gezelligheid en saamhorigheid.
  • de voorzieningen zijn goed en de IJsselcentrum bewoners zijn positiever dan die in de Hoven over de toekomst van hun buurt.
  • het IJsselcentrum scoort lager dan de Hoven op veiligheid vanwege overlast van jongeren en het drukke verkeer. Tenslotte waren hondenpoep en rommel op straat de grootste ergernissen.
  • de gemeente betrekt IJsselcentrum bewoners voldoende bij veranderingen in de buurt en legt het ook goed uit. De gemeente kan wel meer aandacht hebben voor de problemen in de buurt.
  • de waardering gaat nog het meest uit naar de woning en de directe woonomgeving. IJsselcentrum bewoners zijn trots op hun woning en trots op hun buurt.

 Onze prioriteiten liggen voorlopig bij de volgende punten:

  • Informatie en duidelijkheid bieden over de veranderingen in de buitenruimte op de Groenmarkt, Marspoortstraat en de IJsselkade via intensief contact met de gemeente. We houden het volgende goed in de gaten: gaat het volgens de planning met de verbouwing, krijgen we wat we gekozen hebben, glasvezel – komt dat er nou of niet, hoe gaat het met overlast en bereikbaarheid, kunnen we nog parkeren, krijgen we als bewoners ook de ruimte om voor plantenbakken, kunst, of iets dergelijks te kiezen, hoe gaat het aflopen met de verhoging van de kademuur op de IJsselkade, etc.
  • Gezelligheid en saamhorigheid stimuleren of faciliteren; onderling kennis maken en kennis uitwisselen. Denk aan een stamppot avond, pannenkoeken, BBQ of plein-feest op de Groenmarkt.
  • Samen met de ondernemers meedenken, meepraten, meewerken aan een mooie buurt. Dat is inclusief de Berkel. We stimuleren breed overleg met het Waterschap over het gebruik van de Berkel en de plannen met de sluis bij de Kattenhavestraat.
  • Veiligheid en overlast in overleg met de bewoners en ondernemers aanpakken. Meer contact onderling en met de politie.

Dit hebben we zelf verzonnen, maar uiteindelijk hebben we de meeste aandacht voor dat waar ook echt behoefte aan is. Dat blijkt vanzelf wel.