Bijeenkomst Gemeente Zutphen

Zoals jullie weten is er een werkgroep bezig in overleg met de Gemeente om te kijken hoe wij onze buurt mooier en veiliger kunnen maken. Als werkgroep hebben wij een inventarisatie gemaakt van alle input en de Gemeente Zutphen heeft daar een verslag van gemaakt.

Zoals we hebben afgesproken op de eerste bijeenkomst organiseren we een tweede bewonersavond waarop we de inventarisatie van de punten die jullie hebben aangedragen kunnen bespreken en verder uitwerken. Ook gaan we het vervolg voor na de vakantie periode plannen.  Graag nodigen wij jullie uit voor dit overleg  op dinsdagavond 10 juli om 20.00 uur in het gebouw aan de Waterstraat 33.

Aangezien wij niet alle mailadressen van de bewoners van het gebied waar het om gaat hebben willen wij jullie vriendelijk verzoeken om het met je buren en/of vrienden uit je buurt te delen zodat we een groot bereik hebben. Hoe meer zielen hoe meer mogelijkheden. Je mag ook mailadressen doorgeven zodat wij hun alsnog de mail kunnen sturen.

Tevens komt Walhallab tijdelijk in het gebouw aan de Waterstraat 33. Hiervoor hebben we in overleg met de Gemeente en de heer Mout een inloop ”avond”  gepland voorafgaand aan onze bijeenkomst. Dan kunnen wij als bewoners zien wat daar precies gaat gebeuren. Je kunt je als bewoner dan op de hoogte stellen van hetgeen in het gebouw gaat plaats vinden. De organisatoren hiervoor zijn de heer Mout van Walhallab en de heer Han Geel van de Gemeente Zutphen.

Binnen lopen kan vanaf 18.45 met een uitloop naar 19.45 zodat wij na een korte break om 20.00 uur kunnen beginnen met het overleg over de wijk.

We willen graag van je weten of je op de bijeenkomst aanwezig bent. Graag even een mail naar mij of een briefje in de brievenbus van de Kattenhavestraat 22.

Komt allen en tot 10 juli 2018

Namens de werkgroep Kattenhavestraat en omgeving.

Hein Reitsma en Froukje Smit