Bewoners Tadamabuurt op het politiebureau

Anton-de-Bruin-De-Mars-150x150

Anton de Bruijn

Op verzoek van de bewoners van de Tadamastraat en -singel is op dinsdagavond 13 januari op het politiebureau een overleg geweest over de vele inbraken met wijkagent Anton de Bruijn, veiligheidsadviseur Dinand van Loo, wijkregisseur Monique van ’t Erve en medewerkers van de stichting Bog Silvia Heijl en Olaf Gruben. De Tadamabuurt was in 2013 een ‘hotspot’ voor inbraken. In 2014 is het aantal inbraken iets afgenomen, maar het gevoel van onveiligheid voor de bewoners is nog steeds even groot. De politie, de gemeente Zutphen en de woningbouwcorporatie Bog bespraken nu samen met de bewoners wat hier aan gedaan kan worden. Hein Reitsma van IJsselcentrum.nl was de gespreksleider, want de aanleiding voor het gesprek was de “Stamppot avond” in het Pannenkoekenhuys op de Groenmarkt.

Zutphen-20150113-00156Zutphen-20150113-00155

Eerst zijn alle partijen ter plekke gaan kijken naar de steegjes achter de huizen en naar het plantsoen. Het is er zeer donker en inbrekers kunnen makkelijk ongezien inbreken en wegvluchten. Alle inbraken zijn via de achterkant van de huizen gedaan. Zowel Dinand als Anton gaven de bewoners veiligheidsadvies. In de vergaderzaal van het politiebureau beet Anton de Bruijn het spits af met een toelichting op het aantal inbraken en wat hij als wijkagent kan betekenen voor burgers als er wordt ingebroken. Hij besteedde extra aandacht aan de noodzaak dat burgers en politie samenwerken om inbraken te voorkomen. In het tweede deel van het gesprek kwamen bewoners met initiatieven voor het nemen van maatregelen. Het eerste initiatief is dat twee bewoners een plan maken voor het plaatsen van lampen met sensoren in de donkere steegjes. Als het plan wordt overgenomen door de rest van de bewoners, zal de Stichting Bog de lampen plaatsen. Het tweede initiatief is dat bewoners onderling emails uitwisselen en op elkaars huis passen als ze weg zijn. Daarnaast komen er leuke gezellige dingen om ervoor te zorgen dat bewoners elkaar nóg beter leren kennen. De gemeente is gevraagd om sommige lampen in de lantaarnpalen te vernieuwen zodat er meer licht komt op straat en in het plantsoen. Het plantsoen wordt overigens al door enkele bewoners extra onderhouden om te voorkomen dat het weer een hangplek wordt voor jongeren. Tenslotte is afgesproken om over een maand of zes nog eens op het politiebureau bij elkaar te komen en de voortgang te evalueren.

Zutphen-20150113-00157Het ziet er naar uit dat steeds meer bewoners in de Tadamabuurt de handen ineen slaan om het aantal inbraken terug te brengen. Om de buurt veiliger te maken en het woonplezier te verbeteren. Het zijn prachtige monumentale huisjes en je kan zien dat iedereen daar trots op is. De Tadamabuurt kan een voorbeeld worden voor de rest van het centrum. We streven er allemaal naar dat vanaf 2015 het in deze buurt opvallend rustig en gezellig zal zijn.