Berkel in de Stad (BIDS)

In archief

BIDS is een burgerinitiatief van en voor binnenstadbewoners en stadgebruikers dat is gericht op multifunctioneel gebruik van het water en een duidelijker samenhang in de infrastructuur in de omgeving van de Berkel. Deze omgeving kent grote verschillen.

In de Kattenhavenbuurt bijvoorbeeld spelende volgende knelpunten in de infrastructuur: parkeren, verkeersdruk, verlichting/zonlicht, diversiteit groen, etc. Iedere buurt heeft zo zijn eigen knelpunten en daarmee ontbreekt er samenhang en duidelijkheid.

De Molengracht is gebouwd in de 50-er jaren en is een wederopbouw wijk verbonden met het station. De Berkelkade is een 19eeeuwse buurt verbonden met het stadscentrum en de Kattenhaven is het ‘vergeten’ tweerivieren gebied verbonden met de IJsselkade. De Berkel zelf is de samenhang tussen deze drie buurten en is bovendien de scheiding tussen de oude binnenstad en het ommeland.

Met BIDS willen de stadgebruikers en de bewoners zelf zoeken naar de optimale samenhang waarin de kracht van hun wijk en van de Berkel het best tot haar recht komt. Door klimaatverandering wordt water in een stad steeds belangrijker en in BIDS nemen we dat mee in onze zoektocht. De Berkel en haar oevers zijn niet alleen een prachtig stadspark, zij zijn ook opslag in droge tijden, afvoer in natte tijden, en verkoeler in hete tijden. De Berkel is daarom ook belangrijk voor onze gezondheid.

De aanpak van BIDS bestaat uit drie fasen:

  1. Een participatieproces naar een breedgedragen visie op de rol van water bij de klimaatverandering in de stad, met de Berkel als casus. Het Blauwboek (water- en groenbeheer in de stad) is hierin een belangrijke drager.
  2. Ideeën en ontwerpsessies overde herinrichting van de Berkelen haar directe omgevingtussen de Overwelving en de IJsselgericht opmeer samenhang en toekomstgerichtheid.
  3. Uitwerken van een concreet en uitvoerbaar plan voor de Berkel in de Stad, ‘stads breed’gedragen, klimaat adaptief, toekomstbestendig en flexibel uit te voeren.

Het Berkelfestival is de start van de eerste fase van BIDS. Het bouwen van een brug over de Berkel staat voor de verbinding die BIDS wil brengen tussen de Berkel en haar stadgebruikers, haar directe omgeving en haar nieuwe rol in de toekomst.